borító kép


Botos Ferenc


Tükörajtó


HAIKUK


BUDAPEST

Z-füzetek/137

Ezredvég Kiadó

A sorozatot szerkeszti:
SIMOR ANDRÁS

© Botos Ferenc, 2011


Letölthető:

[ PDF formátumban ]   [ EPUB formátumban ]
(Erdős György emlékének)

"Színe, visszája"


Hosszú ugrással
érte el az egeret
a görény karma


Csorba kőtömbök
egymásra zuhant évek
zsidótemető


Mélyben dobbantó
régvolt aranysárkány
a templom őre


Faragott kövek
rőt századok korma
ma romlott torony


Ölel temetőd
mint halálos szeretőd
te kicsiny templom


Kálvária domb
autóutak között
csak egy pillanat


Kék tárnicsvirág
tündérfátyla meglibben
búvó darázson


Hajnal előtt
hegyek ölelte rétre
leszáll a harmat


Ház előtti hárs
föld és ég közé feszül
szél nem dönti el


Feszülő trikó
alatt hasán a köldök
zárt márványkapu


Autópálya
mellett a tücsökzene
már nem hallható


A temetőben
mécsesek égnek, oldalt
legel a csorda


Fenyőtűk hegyén
ingó kristálycseppeken
tüzet gyújt a nap


Szunnyadó macska
mögött látsz megtorpanó
óvatos mókust


Szép szarvasbogár
alá terül az aszfalt
ne hagyd ott soha


Otthona sincsen
rója az utcát föl-le
figyelve körbe


Pillog a teknős
egy elúszó fatönkön
moccan a lába


Az "Edelweiss"
menedékházban láttam
havasi gyopárt


A szitakötő
dieselremegésben
ingó virágon


A keresztespók
virágzó leanderen
nyári vendégem


Egy kannavirág
mégiscsak kivirágzott
az őszi kertben


Kerecsensólyom
a lábakat meghagyta
borzvacsorának


Egy őzlábgomba
a szurdok kapujában
útjelző lámpás


Újra itt az ősz
a borszeszlángú kikerics
visszajátszható


Háromágú fűz
az alvó hajléktalant
épp betakarja


Rezgő pókfonál
gyémántokkal beszórva
ma még láthatod


Hajló fűszálon
harmatcsepp, hajnalhozó
dalol a széllel


Kristálypalota
az agárkosbor szirmán
remegő vízcsepp


Mária-illatú
rejtőző csillogás a
nyíló gyöngyvirág


Nyírfalevelek
vitorláznak a sszéllel
az őszi kertben


Magányos vadlúd
miért nem repültél el
megjött a tavasz


Szent Iván éjjel
jánosbogarak tánca
villog a kertben


Hörög a kutya
a kerítésen fénylő
hajnalka kékje


Szélfútta tölgyes
kopogó szimfónia
őszül az erdő


Kiszáradt patak
a parton foszlott halkupac
egyik sem mozdul


Meggyötört rigó
repül el a hajnali
fagyos szelekkel


Jaj, szarvasbogár
tölgyfára már nem szállhatsz
eltiport egy ló


Istállócsöndben
rezgő "OM"-ot zeng
egy jólakott tehén


Jegenyesárga
szél fúj holt leveleket
az ablak előtt


Tóparti kis ház
ajtót zár most hó és jég
téli bánatom


Ó, fűszálzene
egyszólamú a széllel
a többi már csend


Cinkék a nyárfán
utolsó aranynap
gyönyörű arcú


Fehéren izzó
árokparti mécsvirág
közelg a kecske


Örvénylő cseppek
hullanak szürkeségből
szürke vizekbe


Triász hallgatás
minden négyzetméteren
fenn a hegytetőn


Téli varázslat
a gránátokkal rügyező
vadgesztenyefa


Karácsonyi dalt
ezüsthang énekelget
aluljáróban


Ecetfaágon
egy gerlepár didereg.
Hideg van. Hideg.


Rohanó patak
mélyén rejtőzve, éppen
csillan a gránát


Esett madárnak
aszfaltra törött szárnyán
kihűlő vérfolt


Földhöz szorítva
már félig eltiporva
ne add fel bogár


Egy őszi estén
megöregedett lepke
szálldos a kertben


Ó, kornistárnics
kelyhed zafírja rezzen
lepke szállt reá


Vén hárs hegyélen
sziklához gombolyulva
levele sincsen


Zöld rózsabogár
vadrózsán toroz vígan
mámoros tavaszban


Hegyi kápolna
tornya a völgyből most látszik
napba öltözve


Vizeshordóban
mindig hasával felfelé
végzi be a gyík


Búvó hóvirág
gyémántfehéren szikrázó
manólándzsahegy


Virágot lépő
hajnal gyönyörű bokája
tavaszi kertben


Éjszaka, hóban
elaludni kegyelem
öreg kutyának


Romló hópelyhek
hullanak haldokló fákra
dróthátú égből


Ó, sárgarigó
gyönyörűen válaszolsz a
telefonomnak


Folyópart, fűzfa
gyökéroltáron űlő
hajléktalannal


Hómoccanások
lopakodó tavaszillat
hegyélen, szélben


A parti fűzfa
gyökere között éppen
elfér a vándor


Levélen ingó
vizcsöppben bomlik a fény
tűnő szivárvánnyá


Tengerpart, este
a szerelem illata
itt sós, narancsos


Téli bazilika
márványba és ezüstbe
dermedő ámen


Virágok nyílnak
a búcsújáróhelyen
honvédek sírján


Ködből, falevélből
elevenedő sóhaj
a késő őszi szél


Júra-szemű gyík
romfalat bíró sárkány
azelőtti várból


Erdőhatáron
bíbortüzű prelátus
a vénséges vérbükk


Hallod-e, szaladj
te aranyos bábrabló
kerékabroncs elől


Kankalin lámpasor
múltba kövült bányaúton
sárgán világló


Romló nyárfasor
odaszorul a parthoz
víz és ég közé


Szűk utcasoron
betongarázsok között
nyílik a jázmin


Virágzó hársfa
mozdulatlan robogás
oldás és kötés


Ha meghal a csend
a tücskök mégsem félnek
emlékeznek rá


Csak egy villanás
a smaragdszínű szélben
szálló jégmadár


Hulló vízcseppek
kottáznak tiszta hangzást
hajnali erdőn


Ablakomon zizeg
halovány gyöngysora
meghaló csendnek


Fákon vibráló
fényjáték patakparton
talán az, ahol...


Hollók őszi szélben
kárognak arany csendet
rekedt örömmé


Megfúló kikerics
nyár végén csontbafájó
árvíz a réten


Padlásablakban
égig érő hegyre néző
fenyő, cserépben


Sziklákon porló
összezuhanó csillogás
folyó születik


Ó, napfelkelte
ablak mögé zárt macska
szemében lángolsz


Egy átszúrt bogár
vére is megméretik
azon a napon


Velem utazott
egy kis légy a sapkámon
végig a parton


Késő őszi lepke
csapong, ó, bíbor lángolás
bükktörzs ezüstjén


Útkanyarulat
aszfaltra préselt sünláb
szárad a napon


Ki fejtheti meg
a folyómederbe író
kagylók szavait


Jégtiszta szemmel
telefonfülkébe fagyott
reménytelenül


Megtorpansz, figyelsz
az erdőszélen morog
éjszaka a borz


A macska érzi
mikor kell elbújnia
ha elfogy az idő


Kihűlő szemén
kapaszkodnak a csillagok
éjszakai kutya


Eltűnő titok
nincsen már tücsökodú
az erdőszélen


Macska napozik
lombtalan fűzfán, alatta
alszik a koldus


Hulló őszi termés
nem akar megsebezni
szelídgesztenye

"A csend határán"


Tükörajtó, ó
tegnap is megijedtem
szemben magammal


Haydn kvartett szól
padon, szemben a heggyel
várom a hajnalt


Mediterrán szem
rögtön a bokát nézi
róla álmodik


Egy pillangó ült
a lábujjamra, talán
könnyű lesz végül


Írtam csontodra
faragott keresztemről
magamról írtam


Nézem arcodat
nemhervadó nőszirom
közelítő télben


Hegy, tó, erdő, vár
közöttük aranyhidak
őrzőim mindvégig


Jégtiszta színek
elomló hamucsendben
kék angyal száll


Szemében álma
hullik a szilvavirág
szunnyad a kedves


Egy bezárt kapun
ott lebeg gyermekkorom
rozsdamarta lánca


Egyszer az angyal
meglátogatott téged
nem voltál otthon


Gránátszín rügyek
fénylenek a rákosztály
ablaka előtt


Hajnali szellők
csókolják lába nyomát
álomtündérnek


Hold süt szobádba
miben reménykedhetsz még
megbotló árnyék


Öreg kellékes
a konyhában motozol
lemegy a függöny


Kép, amin te vagy
mosolyodra lobban fel
kései vágyam


A templomtorony
árnyékában Ő végül
csontodra feszül


Csorduló csendben
már csukódnak az ajtók
haza kell érni


Tavaszi szélben
szagolgass virágokat
játssz gyerekekkel


Pohár boromban
bokád borostyánfénye
táncoló emlék


Téli hófelhők
között fürdőző holddal
tudsz-e még szállni


Kórházi ágyon
zuhanórepülésben
mit tehetek én


Ahol mosoly van
ott semmi más nem fér el
az árnyékodban


Szó és szó között
görgetem emlékeim
a többi már csend


Uram, add meg még
felhők alatt fölzengő
gyógyító zenéd


Úgy hiszem, reggel
amikor megcsókoltál
időntúli volt


Lábujjadból is
áradó szerelemmel
fizetsz mindenért


A hajnalcsillagról
szökkent át a kerítésen
nem láttam többé


Vároldalt, ahol
a falak összeérnek
érzem az időt


Türkiz angyalszem
világol szív alakú arcon
őszutón


Kabátba búvó
rejtelmes szenvedélyek
megöregedtél


Álmodj tündérrel
hajnalcsillagot váró
téli éjszaka


Csend és szirom
közöttük ostyafehérben
néma szerzetes
Készült 300 példányban

ISSN 0866-4420

Felelős kiadó a szerző

Főszerkesztő Sipos Géza


2014 Vasas-Köz Kft. nyomda
Felelős vezető Badó Géza

Terjeszti a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság

250 Ft

56 oldal